Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2024

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade från och med 1 november 2021, hela 2022 och fram till 31 oktober 2023. Förslag på uppsatser bör komma från [Fortsätt …]

1st Call for Papers: ASLA:s skriftserie nr 31

Härmed inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag som rapporterar studier om praktiska språkliga problem till nummer 31 i ASLA:s skriftserie. I numret vill ASLA belysa tillämpad språkvetenskaplig forskning ur ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar därför särskilt, men inte uteslutande, bidrag med relevans för praktiska språkliga problem i Norden. Abstract (max 300 ord, exklusive referenser) [Fortsätt …]

Inbjudan till ASLA-symposium 2022

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 7–8 april 2022 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller [Fortsätt …]

Call for papers: ASLA:s skriftserie

Under hösten 2020 beslutade ASLA:s styrelse att erbjuda en ny publiceringskanal för vetenskapligt granskade studier inom fältet tillämpad språkvetenskap. Publikationen kommer att ges ut i ASLA:s skriftserie (ISSN 1100-5629) som finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1). Publicering sker Open Access på ASLA:s hemsida. Med detta första Call for papers inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag. [Fortsätt …]