ASLA: Språkdidaktik med inriktning engelska – English Education Scholars Sweden (EESS)

Varmt välkomna till nätverket English Education Scholars Sweden (EESS) som är ASLA:s nätverk för språkdidaktik med inriktning engelska! Nätverket är tänkt som en gemenskap där vi som är intresserade av ämnet engelska i förskola, skola och vuxenutbildning ska kunna ses och utbyta idéer och tankar kring vårt ämne, forskning, rollen som lärarutbildare och annat som vi finner är relevant. Vi håller just nu på och planerar ett symposium på ASLA:s konferens i Falun 18-19 april 2024 som är tänkt att bli starten för nätverket. Det tema som vi har tänkt för symposiet är Changing English in a Changing World.

Engelska, ett ämne i förändring/ The Changing Shape of English in Schools in Sweden

Engelska är ett ämne som har en speciell roll i det svenska skolsystemet. Det är ett kärnämne men även det enda främmande språk som innehar obligatorisk status för alla elever i svensk skola. Svenska elevers engelskkunskaper rankas ofta högt i olika internationella jämförelser och engelska betraktas som nödvändigt för att kunna vara delaktig i internationella sammanhang. Men i dagens svenska skola beräknas ca 30% av eleverna tala ett annat språk i hemmet än svenska och många av dem möter idag ämnet engelska inte först och främst som ett andraspråk, utan som kanske ett tredje eller fjärde språk. Engelska som ämne håller på att byta skepnad. Även av andra skäl håller ämnet engelska på att förändras, särskilt tillgången till engelska i olika media. Detta leder till att eleverna kommer till skolan med mycket varierade förkunskaper. Detta skapar en rad nya didaktiska utmaningar för lärare, elever och lärarutbildare i engelskämnet. Dessa skulle vi vilja diskutera vilja diskutera vid ASLA-symposiet 18-19 april 2024. Temat för konferensen är Språk och kommunikation i en digitaliserad värld. Hur ser framtiden ut för ämnet engelska i en digital värld?

Skulle du vilja presentera på symposiet? Vänligen mejla Marie och Jenny och bifoga ett abstract (max 200 ord exkl. referenser) senast 8 september. Marie och Jenny skickar sedan in ett förslag till symposium med titeln The Changing Shape of English in Schools in Sweden. Till det förslaget lägger vi så många av de inkomna abstracten som det finns plats för. Om du vet fler som skulle vara intresserade av att vara med i nätverket så går det bra att vidarebefordra detta mejl till dem och be dem kontakta Marie eller Jenny för att läggas till på mejllistan.

Kontaktuppgifter