Nationella nätverket för engelska med didaktisk inriktning – English Education Scholars Sweden (EESS)

Varmt välkomna till nätverket English Education Scholars Sweden (EESS) som är ASLA:s nätverk för forskare och lärare i engelska med didaktisk eller utbildningsvetenskaplig inriktning! Nätverket är tänkt som en gemenskap där vi som är intresserade av ämnet engelska i förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning ska kunna ses och utbyta idéer, erfarenheter, forskning, samt rollen som lärarutbildare och annat som vi finner är relevant.

På ASLA-symposiet 2024 vid Högskolan Dalarna den 18-19 april träffades vi för första gången och arrangerade panelen Changing English in a Changing World. Tack vare ett generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond kunde panelen samla forskare från hela Sverige, med tillägg av ett bidrag från Norge. I tabellen nedan finns programmet för panelen.

 

Presentatör Titel Diskutant
Liss Kerstin Sylvén & Pia Williams English among 3-7-year-olds in Sweden Ulrikke Rindal
Pia Sundqvist & Nasrin Ulfat Another STAGE for learning: Starting age of formal instruction, extramural English, and L2 English proficiency levels Per Snoder
Alastair Henry When learning English is a multi-centred activity: Self-appraisal as a regulatory support Ulrikke Rindal
Andrea Schalley, Marika Kjellén, Marie Tåqvist, Ann Jamt, Kajsa Krigström, Åsa Lindström, Susanne Malmberg Olsson, Michael Österman & Daniel Östlund Predictors of student proficiency levels: A quantitative analysis Ulrikke Rindal
Jenny Bergström Language education in the periphery of the Swedish school: The case of English at The Language Introduction Program Päivi Juvonen
Parvin Gheitasi & BethAnne Paulsrud Pre-service English teachers’ understanding of the increasing diversity in the Swedish primary classroom Ulrikke Rindal
Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Erica Sandlund & Pia Sundqvist A best practice in lower-secondary school? A nexus analysis of a lead EFL teacher’s translanguaging practices Ulrikke Rindal

Styrgruppen består av:

  • Marie Källkvist (Linnéuniversitetet och Lunds universitet)
  • Jenny Bergström (Umeå universitet)
  • Denise Bergström (Luleå tekniska universitet)
  • Katherina Dodou (Universitetet i Oslo)
  • Elin Nylander (Lunds universitet)
  • Per Snoder (Stockholms universitet)
  • Pia Sundqvist (Universitetet i Oslo)

Grupper inom nätverket EESS

Vi kommer att ha som mål att träffas en gång om året i samband med konferenserna National Forum for English Studies och ASLA. Vi hoppas också kunna samarbete på många olika sätt, till exempel publicering.

Allmänna frågor om nätverket, vänligen kontakta marie.kallkvist@lnu.se

Kommande konferenser/ nätverksträffar:

National Forum for English Studies in Lund 9-11 April 2025. Om du vill komma i kontakt med planeringsgruppen för National Forum for English Studies, vänligen kontakta: per.snoder@su.se

ASLA 2026 in Umeå

Publicering

Vill du delta i planeringen av eventuella gemensamma publiceringar, vänligen kontakta: jenny.bergstrom@umu.se och elin.nylander@englund.lu.se

Kontaktuppgifter