Språkdidaktik med inriktning engelska

Nätverket i språkdidaktik med inriktning engelska är under uppbyggnad. Ett första nätverksmöte planeras ske i samband med ASLA-symposiet 2024 (18–19 april) vid Högskolan Dalarna.

Du som är intresserad är välkommen att kontakta Marie Källkvist eller Jenny Bergström:

Vi kommer att upprätta en e-postlista och återkomma med information om ett första nätverksmöte i Falun 2024!