ASLA:s styrelse 2019

Ordförande

Vice ordförande

  • Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna, bsr@du.se

Kassör

Sekreterare

Ansvarig för skriftserien

  • vakant

Övriga ledamöter

Valberedningen