ASLA:s styrelse 2023–2024

Ordförande

Vice ordförande

  • Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna, bsr@du.se

Kassör

Sekreterare

Övriga ledamöter

Valberedningen

Revisorer