ASLA:s styrelse 2020

Ordförande

Vice ordförande

  • Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna, bsr@du.se

Kassör

Sekreterare

Ansvarig för skriftserien

Övriga ledamöter

Valberedningen