ASLA:s styrelse 2018

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Ansvarig för skriftserien

  • vakant

Övriga ledamöter

Valberedningen