ASLA-symposium 2024 på Högskolan Dalarna

Nästa ASLA-symposium äger rum 18–19 april 2024 på Högskolan Dalarna. För detaljer, Konferensens webbsida.