ASLA

Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée)

ASLA är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée). ASLA har till uppgift att främja forskning kring praktiska problem med anknytning till språk, förmedla kontakt mellan språkforskare i Sverige och andra länder, och rekrytera till de forskningsnätverk som AILA organiserar.

Tillämpad språkvetenskap ingår i många olika områden, som språkutveckling, språkpedagogik och språkdidaktik, inklusive språkinlärning hos barn och vuxna. Andra områden är språkanvändning inom yrkeslivet, vården och offentlig verksamhet i stort.  Lägg därtill översättning, korpus- och datorlingvistik och logopedi m.m.

Vartannat år arrangerar ASLA symposium inom något tema där såväl svenska och utländska deltagare träffas. Formerna är bland annat workshopar, föredrag och runda bordsdiskussioner. Som medlem i ASLA får du möjlighet att knyta nya kontakter och får tillgång till information om ASLAs och AILAs aktiviteter.

Gå med i ASLA!