Symposier

2024, Högskolan Dalarna

Mer information om symposiet kommer. Datum: 18–19 april 2024, Högskolan Dalarna.

2022, Stockholms universitet

Språk i praktiken – i en föränderlig värld. 7–8 april 2022 på Stockholms universitet.

2020, Göteborgs universitet

23–24 april 2020 på Göteborgs universitet.

2018, Karlstads universitet

Klassrumsforskning och språk(ande). 12–13 april 2018 på Karlstads universitet.

2016, Uppsala universitet

Språk och norm. 21–22 april 2016 på Uppsala universitet.

2014, Södertörns högskola

Språk och identitet/Language and identity. 8–9 maj 2014.

2012, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet

Språk i undervisning. 11-12 maj 2012 på Linköpings universitet.

2010, Falun

Språk för framtiden. 12-13 november 2010.

2008, Stockholm (USOS)

Språk och lärande.

2007, Lund

Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi.

2006, Eskilstuna

Mångfald och språk för en hållbar samhällsutveckling.

2005, Växjö

Språkforskning på didaktisk grund.

2004, Södertörn

Språk på tvärs.

2003, Örebro

Language, culture, rhetoric: Linguistic communication in a cultural and rhetorical perspective.