1st Call for Papers: ASLA:s skriftserie nr 31

Härmed inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag som rapporterar studier om praktiska språkliga problem till nummer 31 i ASLA:s skriftserie. I numret vill ASLA belysa tillämpad språkvetenskaplig forskning ur ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar därför särskilt, men inte uteslutande, bidrag med relevans för praktiska språkliga problem i Norden. Abstract (max 300 ord, exklusive referenser) [Fortsätt …]

Call for papers: ASLA:s skriftserie

Under hösten 2020 beslutade ASLA:s styrelse att erbjuda en ny publiceringskanal för vetenskapligt granskade studier inom fältet tillämpad språkvetenskap. Publikationen kommer att ges ut i ASLA:s skriftserie (ISSN 1100-5629) som finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1). Publicering sker Open Access på ASLA:s hemsida. Med detta första Call for papers inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag. [Fortsätt …]