ASLA:s skriftserie

ISSN 1100-5629 (print), ISSN 2004-108X (online)

ASLA har sedan 1980-talet gett ut publikationer i sin egen skriftserie. Förutom volymer från ASLA-symposierna ges även andra publikationer inom tillämpad språkvetenskap ut i ASLA:s skriftserie.

Skriftserien accepterar bidrag inom fältet tillämpad språkvetenskap. Tillämpad språkvetenskap är ett inter- och transdisciplinärt forskningsfält som skiljer sig från den allmänna språkvetenskapen huvudsakligen genom en explicit orientering mot praktiska problem i vardagen relaterade till språk och kommunikation. Utgångspunkten är språkvetenskapliga teorier, metoder och resultat. Det som undersöks inom den tillämpade språkvetenskapen sträcker sig från aspekter av språklig och kommunikativ kompetens hos individen, såsom första- och andraspråksinlärning, literacy, språkstörning med mera, till språk- och kommunikationsrelaterade problem inom och mellan samhällen, såsom språkvariation och språkdiskriminering, flerspråkighet, språkkonflikt, språkpolicy och språkplanering.

Alla bidrag till skriftserien genomgår extern fackgranskning. Skriftserien finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1), och publicering sker Open Access på DiVA eller motsvarande med länkar till volymerna på ASLA:s hemsida. ASLA strävar efter en så snabb publiceringsprocess som möjligt, och i normalfallet tar det ca 1,5 år från inbjudan (call for papers) till publicering.

Om du är intresserad av att publicera dig i ASLA:s skriftserie kan du anmäla dig till ASLA:s e-postlista så att du får information om planerade ASLA-symposier och utgivningar i skriftserien.

Redaktion för ASLA:s skriftserie

Huvudredaktörer

  • Pia Sundqvist, Universitetet i Oslo
  • Christian Waldmann, Linnéuniversitetet

Redaktionsmedlemmar

  • Stina Ericsson, Göteborgs universitet
  • Kent Fredholm, Karlstads universitet
  • Nigel Musk, Linköpings universitet
  • Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna

Kontakt (e-post)

redaktion@asla.se

Publikationer

En översikt över och länkar till (nästan) alla volymer utgivna i ASLA:s skriftserie finns här:

  • Volymer i ASLA:s skriftserie
  • Tidigare gav ASLA ut informationsbladet ASLA Information till sina medlemmar. Detta informationsblad har ersatts av e-postlistan. Vissa äldre nummer finns tillgängliga i ASLA:s arkiv: ASLA Information