ASLA:s årsböcker

Hittills utkomna volymer

Alla priser är exklusive porto.

Status Pdf Nummer Titel
Pdf ASLA 26 Språk och norm. Language and norms: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016. Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016. Bendegard, Saga, Melander Marttala, Ulla, Westman, Maria (utg./eds.) (2017). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2017.
Pdf ASLA 25 Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014. Kahlin, Linda, Landqvist, Mats, Tykesson, Ingela (utg./eds.) (2013). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Huddinge 2015.
Pdf ASLA 24 Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj 2012 / Papers from the ASLA symposium in Linköping 11-12 in May 2012. Rosén, Christina., Simfors, Per. & Sundberg, Ann-Kari (utg./eds.) (2013). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Linköping/Växjö 2013. I den digitala utgåvan av denna årsbok finns en artikel av Tykesson & Kahlin som av misstag tyvärr inte kom med i den tryckta upplagan.
Pdf ASLA 23 Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12-13 november 2010. Language for the Future. Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010 Antti Ylikiiskilä & Maria Westman (utg./eds.) ASLA. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Falun 2011.
SLUT ASLA 22 Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm 7-8 november 2008. Language and learning. Papers from the ASLA symposium in Stockholm 7-8 November 2008 Päivi Juvonen (utg./ed.) ASLA. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Stockholm 2009.
SLUT Pdf ASLA 21 Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 8-9 november 2007. Redaktörer: Jonas Granfeldt, Gisela Håkansson, Marie Källkvist och Suzanne Schlyter. Lund 2008.
ASLA 20 Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling. Rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006. Redaktörer: Jarmo Lainio & Annaliina Leppänen. Eskilstuna 2007.
ASLA 19 Språkforskning på didaktisk grund, Växjö 10-11 november 2005. Jan Einarsson, Eva Larsson Ringqvist, Maria Lindgren (utg). Göteborg 2006. ÅRSBOK 05/06. Pris: 210:- (för ASLA-medlemmar 160:-)
ASLA 18 Språk på tvärs, Södertörn 11-12 november 2004. Boel De Geer, Anna Malmbjer (utg). Uppsala 2005. ÅRSBOK 05/06. Pris: 210:- (för ASLA-medlemmar 160:-)
ASLA 17 Language, culture, rhetoric: Cultural and rhetorical perspectives on communication, Örebro, 6-7 november 2003. Cornelia Ilie (utg). Stockholm 2004. ÅRSBOK 04/05. Pris: 210:- (för ASLA-medlemmar 160:-)
Text i arbete/Text at Work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Ingegerd Bäcklund, Ulla Börestam, Ulla Melander Marttala, Harry Näslund (utg). Uppsala 2004. (376 sidor.) Pris: 320:- (för ASLA-medlemmar i Sverige 300:-, vid utlandsbeställning 400:-) OBS: inkl. porto!
ASLA 16 Språk och lärande (Language and learning), Karlstad, 7-8 november 2002. Moira Linnarud, Erica Sandlund (utg). Stockholm 2003. ÅRSBOK 03/04. Pris: 210:- (för ASLA-medlemmar 160:-)
ASLA 15 Samtal i livet och i litteraturen (Conversation in life and in literature), Uppsala, 8-9 november 2001. Ulla Melander Marttala, Carin Östman, Merja Kytö (utg). Uppsala 2002. ÅRSBOK 02/03. Pris: 130:- (för ASLA-medlemmar 90:-)
ASLA 14 Språkpolitik, Göteborg, 9-10 november 2000. Sally Boyd, Beatriz Dorriots, Monica Haglund-Dragic & Roger Källström (utg). Uppsala 2002. ÅRSBOK 01/02. Pris: 180:- (för ASLA-medlemmar 135:-)
ASLA 13 Korpusar i forskning och undervisning, Växjö, 11-12 november 1999. Gunilla Byrman, Hans Lindquist & Magnus Levin (utg). Uppsala 2001. ÅRSBOK 00/01. Pris: 180:- (för ASLA-medlemmar 135:-)
SLUT ASLA 12 Översättning och tolkning, Stockholm, 5-6 november 1998. Birgitta Englund Dimitrova (utg). Uppsala 2000. ÅRSBOK 99/00.
ASLA 11 Samtal och språkanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997. P. Linell, L. Ahrenberg & L. Jönsson (utg). Uppsala 1999. ÅRSBOK 98/99. Pris: 150:- (för ASLA-medlemmar 110:-)
ASLA 10 Tvärkulturell kommunikation i tid och rum. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Umeå, 7-9 november 1996. Nils Granberg (utg). Uppsala 1997. ÅRSBOK 97/98. Pris: 130:- (för ASLA-medlemmar 90:-)
SLUT ASLA 9 Språkförståelse. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9-11 november 1995. G. Håkansson & U. Nettelbladt (utg). Uppsala 1996. ÅRSBOK 96/97. Pris: 150:- (för ASLA-medlemmar 110:-)
ASLA 8 Språk – utvärdering – test. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 10-12 november 1994. M. Linnarud (utg). Uppsala 1995. ÅRSBOK 95/96. Pris: 150:- per ex. (för ASLA-medlemmar 110:-)
ASLA 7 Språkundervisning på universitet. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Göteborg, 11-13 november 1993. L.-G. Andersson & F. Börjeson (utg). Uppsala 1995. ÅRSBOK 94/95. Pris: 150:- (för ASLA-medlemmar 110:-)
ASLA 6 Text and Talk in Professional Contexts. Selected Papers from the International Conference ”Discourse and the Professions”, Uppsala, 26-29 August, 1992. B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds). ASLA, The Swedish Association of Applied Linguistics. Uppsala 1994. ÅRSBOK 93/94. Pris: 180:- (för ASLA-medlemmar 135:-)
SLUT ASLA 5 Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium, Uppsala, 7-9 november 1991. B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (utg). Uppsala 1992. ÅRSBOK 92/93. SLUTSÅLD!
SLUT ASLA 4 Barns läsutveckling och läsning. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 15-16 november 1990. B. Hene & S. Wahlén (utg). Uppsala 1991. ÅRSBOK 91/92. SLUTSÅLD!
ASLA 3 På väg mot ett nytt språk. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 9-10 november 1989. V. Adelswärd & N.F. Davies (utg). Uppsala 1990. Pris: 100:- (för ASLA-medlemmar 60:-)
ASLA 2 Skrivande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Uppsala, 10-12 november 1988. B.-L. Gunnarsson, C. Liberg, & S. Wahlén (utg). Uppsala 1989. Pris: 100:- (för ASLA-medlemmar 60:-)
ASLA 1 Barns tvåspråkighet. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Uppsala, 6-7 november 1987. B.-L. Gunnarsson, C. Liberg, & A. Nesser (utg). Uppsala 1988. Pris: 80:- (för ASLA-medlemmar 50:-)