Kommunikation i arbetslivet

Dagens arbetsliv blir alltmer komplext och dynamiskt, inte minst vad gäller kommunikation. Olika språk och medier används av personer med olika bakgrund och kunskaper, och därmed olika mönster för samarbete, samtal och texter. Det har blivit vanligare att byta arbete och att flytta mellan länder. De digitala verktyg som används i alla branscher utvecklas snabbt. Denna komplexitet och dynamik gör att det behövs mer forskning om hur människor kommunicerar i arbetslivet: hur de hanterar möten, skriver dokument, administrerar projekt och bygger gemensam kunskap, vilka problem, kompetenser och redskap de har m.m. Nätverket samlar främst forskare som kvalitativt studerar arbetslivskommunikation på plats i autentiska sammanhang, i samverkan med studiernas deltagare.

I anslutning till forskningsnätverket finns (utrymme för) ett utvidgat nätverk utanför akademin där intresserade från olika branscher och yrken är välkomna.

Kontaktpersoner

 

Exempel på svensk forskning om arbetslivskommunikation

Blåsjö, Mona (2013): ”Att skriva avtal är att förutse problem.” Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk. Sakprosa Vol. 5, nr 2, 1-34

Gunnarsson, Britt-Louise (2009). Professional discourse. London: Continuum

Jansson, Gunilla (2014) Bridging language barriers in multilingual care encounter. Multilingua – Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, Vol. 33, nr 1-2, 201-232

Jämtelid, Kristina (2002). Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld: flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag. Diss. Stockholm : Univ.

Karlsson, Anna-Malin (2014): Writing in Your Own Voice? Managing Interpersonal Meanings in Elder Care Literacy Practices. I Edlund, Ann-Catrine, Edlund, Lars-Erik och Haugen, Susanne (red.) Vernacular Literacies, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; 29-43

Nelson, Marie (2010). Andraspråkstalare i arbete: en språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag. Diss. Uppsala : Uppsala universitet

Nikolaidou, Zoe (2014): Dominant workplace literacies in vernacular disguise: Disputable discourses on the production floor. I: Vernacular literacies Past, present and future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen, Umeå: Umeå university, 45-57