Bli medlem!

Som medlem i den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap stöttar du ASLA:s arbete med att främja språkvetenskaplig forskning med anknytning till praktiska språkproblem i samhället samt att informera om sådan forskning och bidra till spridning av forskningsresultaten. Detta görs bl.a. genom ett symposium vartannat år och ASLA:s skriftserie. Sedan 2016 arbetar ASLA också aktivt för att stötta den yngre generationen tillämpade språkvetare genom att i samband med symposierna dela ut ett pris för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå.

Medlemsförmåner

Som medlem i ASLA får du:

 • delta i ASLA:s symposium
 • möjlighet att presentera vid ASLA:s symposium
 • möjlighet att publicera i ASLA:s skriftserie
 • information från ASLA (som ny medlem måste du anmäla dig till ASLA:s e-postlista för att få information från ASLA)
 • möjlighet att dela information relevant för ASLA:s medlemmar på ASLA:s e-postlista

Som medlem i ASLA är du också medlem i den internationella föreningen för tillämpad språkvetenskap, Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA). Genom AILA har du följande medlemsförmåner:

 • reducerad avgift vid AILA World Congress som anordnas vart tredje år
 • reducerad avgift vid konferenser anordnade av AILA:s nationella avdelningar, t.ex. AAAL
 • deltagande i internationell forskningsverksamhet genom AILA:s forskningsnätverk (ReN)
 • fri tillgång till AILA Review (John Benjamins) och dess diskussionsplattform
 • rabatt på volymer i AILA Applied Linguistics Series (John Benjamins)
 • tillgång till AILA:s app med tillhörande funktioner och förmåner (t.ex. rabatter på prenumerationer)
 • tillgång till nyheter från hela världen

Hur blir du medlem?

Medlemskapet i ASLA löper över två år i taget. Medlemsskapet gäller från och med året man betalar in medlemsavgiften till och med nästföljande kalenderår. Verksamhetsåret är 1/1–31/12. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, plusgiro 403286-8. IBAN: SE24 9500 0099 6026 0403 2868, BIC: NDEASESS

Medlemsavgifter

 • Ordinarie avgift: 400 kr
 • Reducerad avgift för högskolestudenter, doktorander och pensionärer: 200 kr
 • Vid betalning från utlandet betalar den som söker medlemskap alla eventuella extra bankkostnader som uppstår för betalaren och mottagaren.

Ange namn och e-postadress när du betalar din medlemsavgift.