Bli medlem!

ASLA är till för språkforskare, lärare i svenska och främmande språk, logopeder, tolkar och översättare.

Som medlem i ASLA får du:

  • ASLA:s årsbok
  • delta i symposiet till en reducerad kostnad
  • AILA Review och meddelanden från den internationella huvudorganisationen AILA (Association internationale de linguistique appliquée)

ASLA anordnar varannan vår ett symposium om något aktuellt tema inom den tillämpade språkvetenskapen. Programmen för de senaste symposierna kan du se här.

ASLA ger varje år ut en rapport som innehåller föredrag från höstens symposium.

Medlemskapet löper över två år i taget med start jämna år (2012-2013, 2014-2015 osv). Du blir medlem genom att betala in avgiften, 400 kr (460 vid utlandsbetalning), till Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, plusgiro 403286-8. Verksamhetsåret är 1/1-31/12.

OBS: Som ny medlem måste du också anmäla dig till vår e-postlista. Läs mer om e-postlistan här.