Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2024

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap.

Priset kommer att gälla uppsatser examinerade från och med 1 november 2021, hela 2022 och fram till 31 oktober 2023.

Förslag på uppsatser bör komma från handledare, medbedömare eller examinator.

Priset delas ut under ASLA-symposiet vid Högskolan Dalarna som är planerat till 18–19 april 2024.

Förslag skickas per e-post till Hanna-Máret Outakoski, som är styrelseledamot i ASLA. Förslaget ska innehålla:

  • Uppgift om uppsatsen är en magisteruppsats, masteruppsats eller ett examensarbete på avancerad nivå samt antal högskolepoäng
  • Skribentens namn, lärosäte och kontaktuppgifter (e-post)
  • Uppgift om omdöme/betyg
  • Uppsatsen i pdf-format
  • Kort motivering (högst en A4-sida)

En arbetsgrupp bestående av ledamöter ur ASLA:s styrelse läser och bedömer nominerade uppsatser och utser därefter en vinnare.

Pristagaren meddelas senast i början av februari 2024 och kommer att presenteras på ASLA-symposiet 2024. Vinnaren erhåller ett diplom, en prissumma på 1000 kr, medlemskap i ASLA i två år, deltagande i ASLA-symposiet, konferensmiddag, resa inom Sverige till Falun tur och retur samt en övernattning på hotell i samband med symposiet.

Sista dag för att skicka in förslag är 30 november 2023.

Eventuella frågor ställs till Hanna-Máret Outakoski, Umeå universitet, styrelseledamot i ASLA.

Läs mer

Kommentera