ASLA-symposium 2022: förlängd deadline

Deadline för inlämning av abstract till ASLA-symposiet 7 och 8 april 2022 i Stockholm är förlängd till 7 november. Mer information finns i inbjudan till konferensen.

Kommentera