ASLA Information

ASLA Information 32:1 och senare

Läs de senaste årgångarna här.

Äldre årgångar

Pdf Nummer Innehåll Pris
ASLA Information 17:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Lund. Uppsala 1991. 10:- plus porto.
ASLA Information 18:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Göteborg. Uppsala 1992. 10:- plus porto.
ASLA Information 19:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Umeå. Uppsala 1993. 10:- plus porto.
ASLA Information 20:3 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Karlstad. Uppsala 1994. 10:- plus porto.
ASLA Information 21:3 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Linköping. Uppsala 1995. 10:- plus porto.
ASLA Information 22:3 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Stockholm. Uppsala 1996. 10:- plus porto.
ASLA Information 24:1 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete inom området datorlingvistik. Uppsala 1998. 10:- plus porto.
ASLA Information 24:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Växjö. Uppsala 1998. 10:- plus porto
ASLA Information 25:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Uppsala. Uppsala 1998. 10:- plus porto
ASLA Information 26:2 Dennaden härden där. Om demonstrativer i tvärspråklig belysning. Uppsala 2000. Specialpris 30:- plus porto
ASLA Information 27:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Lund. Uppsala 2001. 10:- plus porto
ASLA Information 28:1 med aktuellt om Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Uppsala 2002. 10:- plus porto
ASLA Information 28:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete i Göteborg. Stockholm 2002. 10:- plus porto
Pdf ASLA Information 29:1 med presentation av tillämpat språkvetenskapliga utbildningar i Stockholm och på Södertörn. Stockholm 2003.
ASLA Information 29:2 med aktuellt om forskning och utvecklingsarbete vid Inst. f. litteraturvetenskap och nordiska språk i Umeå. Stockholm 2003. 10:- plus porto
ASLA Information 30:1-2 med aktuellt om Tisus, testning av språkfärdighet i svenska för högskolestudier. Stockholm 2004. 10:- plus porto
Pdf ASLA Information 31:1 med presentation av forskning och utbildning vid TÖI, Stockholms universitet. Stockholm 2005.
ASLA Information 31:2 med presentation av forskning och utbildning vid Finskt språk- och kulturcentrum, Mälardalens högskola. Stockholm 2005. 10:- plus porto