1st Call for Papers: ASLA:s skriftserie nr 31

Härmed inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag som rapporterar studier om praktiska språkliga problem till nummer 31 i ASLA:s skriftserie. I numret vill ASLA belysa tillämpad språkvetenskaplig forskning ur ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar därför särskilt, men inte uteslutande, bidrag med relevans för praktiska språkliga problem i Norden.

Abstract (max 300 ord, exklusive referenser) skickas till redaktion@asla.se senast 31 januari 2023.

För detaljer, se inbjudan (pdf)