2024 års uppsatspristagare utsedda

Under ASLA-symposiet i Falun 18–19 april 2024 presenterades de två mottagarna av ASLA:s uppsatspris. Priset delas ut till bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap.

Handledare, medbedömare eller examinator nominerar, och en bedömargrupp som består av medlemmar av ASLA:s styrelse läser och bedömer arbetena. Denna omgång har detta arbete letts av Hanna-Máret Outakoski, Umeå universitet. Övriga medlemmar i gruppen är Victoria Johansson, Högskolan Kristianstad och Lina Nyroos, Södertörns Högskola.

I år inkom ovanligt många uppsatser, och därför valde vi i år ut två pristagare: Helena Textorius för sin magisteruppsats ”Att göra musik. Det interaktionella arbetet vid ensemblerepetition” skriven vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, samt Luana Candido Fleury med sin masteruppsats ”Can algorithms translate the world? A digital discourse analysis of Google Translate’s algorithmic agency in the translation of news reports”, också skriven vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Vinnarna erhöll vardera ett diplom, en prissumma på 1000 kr, och medlemskap i ASLA i två år. I priset ingår också resa till och deltagande i årets ASLA-symposium. Vi gratulerar båda vinnarna!

Uppsatserna

Helena Textorius ”Att göra musik. Det interaktionella arbetet vid ensemblerepetition”. Stockholms universitet: Institutionen för svenska och flerspråkighet. Magisteruppsats.
Fulltext

Luana Candido Fleury ”Can algorithms translate the world? A digital discourse analysis of Google Translate’s algorithmic agency in the translation of news reports”. Stockholms universitet: Institutionen för svenska och flerspråkighet. Masteruppsats.
Fulltext