Call for papers: ASLA:s skriftserie

Under hösten 2020 beslutade ASLA:s styrelse att erbjuda en ny publiceringskanal för vetenskapligt granskade studier inom fältet tillämpad språkvetenskap. Publikationen kommer att ges ut i ASLA:s skriftserie (ISSN 1100-5629) som finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1). Publicering sker Open Access på ASLA:s hemsida.

Med detta första Call for papers inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag. Abstrakt skickas till redaktion@asla.se senast 31 januari 2021.

För mer information, se inbjudan (pdf).

Kommentera