Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2022

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap.

Priset kommer att gälla uppsatser examinerade under 2020 och 2021, men senast den 31 oktober 2021.

Förslag på uppsatser kan komma från handledare, medbedömare eller examinator.

Priset delas ut under ASLA-symposiet vid Stockholms universitet som preliminärt är planerat till den 7–8 april 2022.

Förslag skickas per e-post till Nigel Musk, som är styrelseledamot i ASLA. Förslaget ska innehålla:

  • Uppgift om uppsatsen är en magisteruppsats, masteruppsats eller ett examensarbete på avancerad nivå samt antal högskolepoäng
  • Skribentens namn, lärosäte och kontaktuppgifter (e-post)
  • Uppgift om omdöme/betyg
  • Uppsatsen i pdf-format
  • Kort motivering (högst en A4-sida)

En arbetsgrupp bestående av ledamöter ur ASLA:s styrelse läser och bedömer nominerade uppsatser och utser därefter en vinnare.

Pristagaren meddelas senast i början av februari 2022 och kommer att presenteras på ASLA-symposiet 2022. Vinnaren erhåller ett diplom, en prissumma på 1000 kr, medlemskap i ASLA i två år, deltagande i ASLA-symposiet, konferensmiddag, resa inom Sverige till Stockholm tur och retur samt en övernattning på hotell i samband med symposiet.

Sista dag för att skicka in förslag är den 1 november 2021.

Eventuella frågor ställs till Nigel Musk, Linköpings universitet, styrelseledamot i ASLA.

Läs mer

Kommentera