Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2020

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister- eller masteruppsats vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap.

Priset kommer att gälla uppsatser examinerade under 2018 och 2019, men senast den 31 oktober 2019.

Förslag på uppsatser kan komma från handledare, medbedömare eller examinator.

Priset delas ut under ASLA-symposiet vid Göteborgs universitet den 23–24 april 2020.

Förslag skickas per e-post till Fanny Forsberg Lundell , som är styrelseledamot i ASLA. Förslaget ska innehålla:

  • Uppgift om uppsatsen är en magisteruppsats eller masteruppsats samt antal högskolepoäng
  • Skribentens namn och lärosäte
  • Uppgift om omdöme/betyg
  • Uppsatsen i pdf-format
  • Kort motivering (högst en A4-sida)

En arbetsgrupp bestående av ledamöter ur ASLA:s styrelse läser och bedömer nominerade uppsatser och utser därefter en vinnare.

Pristagaren meddelas senast i början av februari 2020 och kommer att presenteras på ASLA-symposiet 2020. Vinnaren erhåller ett diplom, en prissumma på 1000 kr, medlemskap i ASLA i två år, deltagande i ASLAsymposiet, konferensmiddag, resa inom Sverige till Göteborg tur och retur samt en övernattning på hotell i samband med symposiet.

Sista dag för att skicka in förslag är den 1 november 2019.

Eventuella frågor ställs till Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet, styrelseledamot i ASLA.

Läs mer

Kommentera