Konferens Modersmål, minoritet och mångfald vid Högskolan Dalarna

Den 12 och 13 november 2018 äger konferensen Modersmål, minoritet och mångfald – Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext rum vid Högskolan Dalarna. Sista dag för inlämnande av abstracts är 15 juni.

Läs mer om konferensen på http://www.du.se/mmm2018.

 

Kommentera