Inbjudan till ASLA-symposium 2022

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 7–8 april 2022 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal om Språkvetenskap och politik i ett föränderligt samhälle.

Plenartalare

Konferensens språk är svenska, danska, norska och engelska.

Viktiga datum

  • 3 september 2021: Systemet för inlämning av abstract öppnar (fredag)
  • Förlängd deadline: sön. 7 november 1 november 2021: Sista dag för inlämning av abstract
  • 17 december 2021: Besked om antaget abstract (fredag)
  • 7 januari 2022: Anmälan till symposiet öppnar
  • 4 mars 2022: Sista dag för anmälan
  • 7–8 april 2022: ASLA-symposium

Mer information

Varmt välkommen till ASLA-symposiet 2022 i Stockholm!

Organisationskommittén genom

Gunlög Sundberg, Helena Bani Shoraka, Klara Skogmyr Marian, Maria Rydell, Marie Nelson, Mårten Michanek, Susan Sayehli