Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022

Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022 för sin magisteruppsats Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik – performativitet, pragmatik och poesi. Uppsatsen är skriven vid Högskolan Dalarna. Jim Degrenius är i dag verksam som doktorand i svenska språket vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Nedan följer bedömargruppens motivering. Magisteruppsatsen undersöker språkväxlingens funktioner och dess roll i [Fortsätt …]