Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2024

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade från och med 1 november 2021, hela 2022 och fram till 31 oktober 2023. Förslag på uppsatser bör komma från [Fortsätt …]

1st Call for Papers: ASLA:s skriftserie nr 31

Härmed inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag som rapporterar studier om praktiska språkliga problem till nummer 31 i ASLA:s skriftserie. I numret vill ASLA belysa tillämpad språkvetenskaplig forskning ur ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar därför särskilt, men inte uteslutande, bidrag med relevans för praktiska språkliga problem i Norden. Abstract (max 300 ord, exklusive referenser) [Fortsätt …]