ASLA 50 år 2016

ASLA bildades formellt i Lund den 12 april 1966. Det innebär att föreningen kommer att fira 50 år 2016! Det kommer vi förstås uppmärksamma på olika sätt.

Med anledning av 50-års jubiléet har ASLAs styrelse beslutat att inrätta ett hedersmedlemsskap och uppsatspris för studenter. I samband med ASLAs symposium i Uppsala 21–22 april delades följande hedermedlemsskap och uppsatspriser ut.

Hedersmedlemsskap i ASLA har tilldelats

Professor emerita Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala universitet

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet

Uppsatsprisen 2016 har tilldelats

1) Natalie Choi, Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R., Taiwan and China. Stockholms universitet: Center för Tvåspråkighetsforskning

2) Anders Agebjörn, Bedömning av korrekthet och komplexitet i ett muntligt språkfärdighetstest. Lunds universitet: Språk- och litteraturcentrum.